Kognitivní funkce – teorie a praxe

           

3. LF UK Praha

 

III. ročník 2007/2008,

 

    28.2.-5.6. 2008

 

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D. (zpětná vazba, diskuze, web)

 

Program kurzu:

 

  1.  kognitivní funkce - úvod (ozvučená ppt, 20,6MB)                         jen zvukový záznam (wma, 45min., 11,1MB)      presentace bez ozvučení (ppt, 2,4 MB)

  2.  psychomotorické tempo (ozvučená ppt, 38,4MB – zip)                jen zvukový záznam (wma, 91min., 22,3MB)      presentace bez ozvučení (ppt, 4,5 MB)

  3.  pozornost (ozvučená ppt, 13,2MB – zip)                                     jen zvukový záznam (wma, 52min., 12,8MB)       presentace  bez ozvučení  (ppt, 0,6 MB)

  4.  paměť (ozvučená ppt, 29,4MB – zip)                                          jen zvukový záznam (wma, 70min., 17,2MB)       presentace  bez ozvučení  (ppt, 3,5 MB)

  5.  exekutivní funkce (ozvučená ppt, 28,2MB – zip)                          jen zvukový záznam (wma, 63min., 15,2MB)       presentace  bez ozvučení  (ppt, 3,9 MB)

  6.  mapování kognit. funkcí (ozvučená ppt, 26,4MB – zip)                jen zvukový záznam (wma, 75min., 18,5MB)       presentace  bez ozvučení  (ppt, 6,4 MB)

  7. TMS a kognitivní funkce (ozvučená ppt, 28,5MB – zip)                jen zvukový záznam (wma, 58min., 14,4MB)       presentace  bez ozvučení  (ppt, 5,6 MB)

  8. mozeček a kognitivní fce (ozvučená ppt, 22,2MB – zip)                jen zvukový záznam (wma, 40min., 9,8MB)         presentace  bez ozvučení  (ppt, 7,3 MB)

  9. neuropsychologické baterie (ozvučená ppt, 25,5MB – zip)            jen zvukový záznam (wma, 60 min., 14,6MB)      presentace  bez ozvučení  (ppt, 6,5 MB)

10. postižení kog. fce u psych. poruch (ozvučená ppt, 26,4MB – zip)  jen zvukový záznam (wma, 73 min., 21,7MB)      presentace  bez ozvučení  (ppt, 1,1 MB)

11-14. sběr dat (jen formálně v této posloupnosti – může probíhat paralelně po absolvování 3. kurzu)

Informace o sběru dat - instrukce, tabulka a záznamový arch.

15. shrnutí kurzu – Vyhodnocení samostatné praktické části s ukázkou presentace výsledků.

 

Podrobné propozice ke kurzu:

 

Kurz se skládá ze 3 částí.

1)      Teoretické a praktické ukázky budou dostupné z internetu http://www.miloslavkopecek.cz/kognice.htm od 25.2. 2008. Lze je nastudovat v libovolném čase a z libovolného místa. Jako bonus máte k dispozici samostatný zvukový záznam ve formátu wma – tzv. přednáška na cesty.

Aktuálně dostupné přednášky jsou z kursu 2007. Přednášky pro rok 2008 budou aktualizovány postupně - 1x týdně vždy v pondělí.

např. 1. přednáška plánovaná dle Karolínky na 28.2 bude dostupná v aktualizované verzi v pondělí 25.2. a obdobně další týdny.

Od 2. přednášky jsou další PPT presentace zazipovány z důvodů úspory místa a rychlejšího stahování.

      Forma e-learningu je zvolena z důvodu dlouhodobého pracovního pobytu vyučujícího v zahraniční.

2)      Samostatná praktická část - Po absolvování prvních 3 kurzů – Vám bude zadán samostatný úkol, který se týká vyšetření kognitivních funkcí zdravých dobrovolníků. Instrukce dostanete e-mailem. Pokud ne, buď jste mi nedali svůj e-mail nebo Vaše adresa je neplatná – prosím kontaktujte mne. Praktickou část je nezbytné dokončit nejpozději do 17.5.2008 odesláním získaných údajů na výše uvedenou e-mailovou adresu.

3)      Zápočet bude udělen za splnění samostatné praktické části a správné zodpovězení min. 70% otázek. Odpovědi studenti odešlou e-mailem.

 

 

Datum

Hodina

Místo konání

Část

Vyučující

 

28.2.-25.5. 2008

 

kdykoliv v bdělém stavu

 

kdekoliv je možné se soustředit na výklad

 

 

Teoretické a praktické ukázky

 

 

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 

13.3.-17.5.2008

 

 

nejlépe

v 8.00-20.00 h

 

 

klidné prostředí

 

Samostatná praktická část

 

vyšetřované osoby a život sám

 

26.5.-2.6. 2008

 

 

kdykoliv v bdělém stavu

 

 

kdekoliv je možné se soustředit na

 

 

Vyhodnocení samostatné praktické části, kontrolní test, zpětná vazba

 

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 

Požadavky:

-         e-mailová schránka

-         přístup k internetu, program Microsoft PowerPoint, Internet Explorer - Mozilla

-         přístup k PC s audio výstupem (OS Windows 98 a výše, optimálně Win XP)

 

Odkazy na další prameny:

Kopeček M. Mapování funkcí lidského mozku včera a dnes. Sanquis 2005;38:26-29.

Kopeček M. Vizualizace duševních dějů. Lékařské listy, 2003, vol. 52, č. 4, s.27-28.

Kopeček M. Funkční zobrazovací metody v neuropsychiatrii: metody, možnosti a omezení.Psychiatrie č. 2, 2001. 94-100.

Brunovský M. et al. Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) – pokrok ve funkční morfologii. Psychiatrie Supp2, 2006.  

 

Aktualizováno: 24.4. 2008